WORKING MOM LIFE

header white

KIDS October 28 2016  Comment

  • — A PERSONAL NOTE —
  • (written in Dutch & tomorrow also in English)

Ernstig slaaptekort, een hoofd dat overuren draait, werk waar ik moeilijk een break van kan nemen, gruwelijk ziek worden door een bacterie die het gore lef had om zich in mijn lijf te nestelen, het bed van mijn dochter -die 24 uur later aan de beurt was- vijf keer in één nacht moeten verschonen, pers events bezoeken terwijl ik eigenlijk onder een deken had moeten liggen, en klaarstaan voor mijn man…die 48 uur later aan de beurt was. U snapt, het was geen makkelijke week.

En toch zit ik hier, ‘s avonds laat, achter de computer nog een stukje te schrijven. Nadat ik super vroeg ben opgestaan, mijn dochter -tegen haar zin in- eten heb gegeven, vele e-mails heb afgehandeld, meerdere was- en droogsessies gedaan, diverse werkzaamheden m.b.t. de website heb verricht, de oneindige berg afwas heb weggewerkt, tussendoor met mijn dochter naar de tandarts ben gefietst en me een weg door een berg bonnen heb gebaand omdat de omzetbelasting op tijd ingediend moest worden.

Ik voel me niet zo, maar het is wel zo. Ik ben een Power Mom. Ja. Want ik hou 1001 zaken in de lucht en de hele godganse boel draaiende. Zakelijk en privé. Terwijl mijn energielevel zich ver beneden het nulpunt bevindt. Ik denk dat iedere ouder het wel kan beamen: met een kind erbij krijg je 100x meer op je bord dan voorheen. En toch flik je het, je doet het allemaal maar even. Want je moet wel. Geen idee waar we de energie vandaan halen, maar knap is het. Punt uit.

En wat die rotweek betreft; na regen komt zonneschijn toch? Baby’s verliezen het tegen de slaap en vertrekken zoet naar dromenland, je lijf wint de oorlog tegen de bacterie en verloren slaap wordt langzaamaan weer ingehaald. En ook al is het morgen weekend, je moet vroeg uit de veren want je kind houdt niet van uitslapen, haar maagje vraagt om eten, de speeltuin wacht, de afwas heeft zich weer opgestapeld en o ja, je moet dit stukje ook nog in het Engels vertalen want daar heb je nu geen puf meer voor.

Powerrr!

Image by Danique Bauer – © WhatIWouldBuy  

  • — A PERSONAL NOTE —

A severe lack of sleep, a brain that’s working overtime, having work that’s hard to take a break from, becoming horribly sick because of some stupid bacteria that had the guts to get comfortable inside my body, having to change my daughters sheets five times in one night because she got sick 24 hours later, visiting press events while I should have been lying under a blanket, and taking care of my husband (who turned sick 48 hours later). You’ll understand: it wasn’t the easiest week.

And yet here I am, late at night, writing a post behind my computer. After I woke up super early this morning, fed and dressed my daughter with a bit of a struggle, handled lots of emails, took care of the laundry, worked on my website, eliminated a pile of dishes, went to the dentist and worked my way through a mountain of paperwork because I had to do my taxes.

I sure don’t feel like it at the moment, but it’s definitely true. I’m a Power Mom. Yep. Because I manage to keep 1001 things up and running. Business and in private. While my energy level is far below zero. I think that every parent can confirm: having a child means that you’ll have to deal with so much more than ever before. And yet you deal with it. Because you have to. No idea where we get the energy from, but the fact that we keep on going sure is pretty damn amazing. Period.

And as for that shitty week; after rain comes sunshine right? Babies give up the fight against the sleep and take off to dreamland, your body wins the war against that dumb bacteria and the lack of sleep slowly diminishes. And even though it’s weekend tomorrow, your child doesn’t like to sleep in so you will have to get up early, her tummy is craving for food, the playground awaits, the dishes have piled up again and oh, you also have to translate this post because now you really have no energy left.

Powerrr!

Image by Danique Bauer – © WhatIWouldBuy